Wypadek lub niespodziewany uraz niosą za sobą nie tylko konieczność doraźnego zaopatrzenia złamań lub skręceń, ale również późniejszej rehabilitacji, która pozwala odzyskać utraconą sprawność oraz zmniejszyć dolegliwości bólowe. Odpowiednio szybko wdrożona kompleksowa rehabilitacja ortopedyczna ogranicza często dysfunkcje związane z urazem oraz przywraca wiarę w powrót do zdrowia. Rehabilitacja stacjonarna to możliwość skupienia się na celu terapeutycznym oraz korzystanie z wielu różnych form fizjoterapii w jednym miejscu. W Willi Syrena wykwalifikowany personel medyczny nadzoruje cały proces leczenia, a otoczenie ośrodka pozwala połączyć terapię z wypoczynkiem i relaksem.

Na czym polega rehabilitacja pourazowa?

Rehabilitacja pourazowa to złożone postępowanie terapeutyczne, które powinno zostać włączone jak najszybciej od zadziałania czynnika uszkadzającego, niezwłocznie po zakończeniu ewentualnego leczenia operacyjnego.

Prawidłowo prowadzona rehabilitacja pourazowa skupia się bezpośrednio na konkretnym pacjencie- rodzaju doznanych przez niego obrażeń, sprawności fizycznej i problemach zdrowotnych istniejących już przed wypadkiem, a także obecnym funkcjonowaniu w życiu codziennym. W rehabilitacji pourazowej, zwłaszcza przy trwałych uszkodzeniach strukturalnych lub utracie funkcji narządu ruchu włączane są działania kompensacyjne i adaptacyjne, to znaczy pozwalające pacjentowi przystosować się do zmienionej rzeczywistości oraz opracować nowe wzorce ruchu czy codziennego funkcjonowania.

W realizacji procesu rehabilitacji wykorzystuje się szereg specjalistycznych metod i technik. Głównie to zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, metody hydrobalneologiczne, uzdrowiskowe oraz metody specjalne stworzone do leczenia niektórych chorób, z wykorzystaniem indywidualnych technik opracowanych autorsko przez specjalistów fizjoterapii i lekarzy (metody Cyriaxa, McKenzi’ego, PNF, DBC i inne).

Ważnym elementem rehabilitacji jest również monitorowanie skuteczności terapii. Ocenie wyników leczenia podlegają bezpośrednio nie tylko funkcje utracone w wyniku urazu, ale też czynniki wpływające na jakość życia, takie jak: obecność dolegliwości bólowych (charakter bólu, jego stałość, zmienność, typ, pochodzenie i inne), zakres ruchomości w stawach czy samodzielność w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Dzięki przebywaniu pacjenta w ośrodku rehabilitacji stacjonarnej, monitorowanie efektów rehabilitacji oraz szybka reakcja na niepokojące zmiany jest łatwiejsza do przeprowadzenia. Bezpośredni kontakt fizjoterapeuty z pacjentem pozwala również na obserwację chorego w codziennym życiu oraz wychwycenie słabych punktów, na których powinno skupić się dalsze leczenie.

Rehabilitacja pourazowa to jednak nie tylko powrót ciała do dawnej sprawności. W wielu przypadkach uraz jest przyczyną silnego stresu i lęku, a poza fizjoterapią konieczne jest również odbudowanie równowagi psychicznej oraz zaakceptowanie obecnego stanu zdrowia. Niejednokrotnie nowe otoczenie pozwala choremu na lepszy start w przyszłość oraz pozostawienie za sobą przykrych wspomnień. Zacisze naszego ośrodka połączone z możliwością wypoczynku na łonie natury jest propozycją dla pacjentów potrzebujących ukojenia nie tylko dla ciała, ale również dla ducha.

Do kogo kierowana jest rehabilitacja ortopedyczna?

W wyniku zaistnienia urazu narządu ruchu dochodzi do wielu niekorzystnych zmian, które mogą towarzyszyć podstawowemu uszkodzeniu, ale w praktyce są częściej komplikacjami leczenia oraz przeszkodami w powrocie do zdrowia. Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje więc nie tylko pacjentów powracających do sprawności fizycznej po urazach, takich jak, złamania, skręcenia lub zwichnięcia, ale również chorych ze złożonymi urazami, na przykład:

 • Urazy szyi w wyniku wypadków samochodowych ( np. uraz typu whiplash)
 • Złamania z przemieszczeniami, nieprawidłowe zrosty kostne
 • Nieprawidłowe gojenie się złamań ( np. zespół Sudecka)
 • Pourazowe porażenia nerwów
 • Pourazowe przewlekłe dolegliwości bólowe nieodpowiadające na leczenie farmakologiczne
 • Oraz wiele, wiele innych

Pacjenci korzystający z rehabilitacji ortopedycznej w naszym ośrodku mają zagwarantowaną kompleksową opiekę oraz indywidualnie dostosowaną rehabilitację, na którą składają się:

 • Zajęcia ogólnousprawniające – codziennie (od poniedziałku do piątku)
 • 60 minut terapii indywidualnej dziennie (od poniedziałku do piątku)
 • 1-3 zabiegów fizykoterapeutycznych dziennie (zgodnie z zaleceniem lekarza)
 • Nielimitowany dostęp do strefy SPA

Nad całym procesem terapeutycznym czuwa wykwalifikowany zespół medyczny, na który składają się lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz psycholodzy.

Rehabilitacja ortopedyczna – nie tylko urazy

Rehabilitacja ortopedyczna swoim zasięgiem obejmuje nie tylko pacjentów z przebytymi urazami układu ruchu. Olbrzymią rzeszę chorych wymagających kompleksowej rehabilitacji ortopedycznej stanowią pacjenci po przebytych zabiegach endoprotezoplastyki (zarówno stawów biodrowych, jak i kolanowych), a także innych zabiegach ortopedycznych. Odpowiednie wcześnie włączona rehabilitacja po zabiegu jest kluczem do uzyskania optymalnych wyników leczenia operacyjnego. Sama operacja jest tylko początkiem procesu terapeutycznego, po którym rozpoczyna się praca własna pacjenta przy wsparciu rehabilitanta. Zakres i przebieg sesji ćwiczeniowych ustala indywidualnie doświadczony fizjoterapeuta. Podczas rehabilitacji ortopedycznej fizjoterapeuta może stosować różne zabiegi fizykalne (krioterapię, magnetoterapię, laseroterapię) w celu zmniejszenia bólu, obrzęku oraz przyspieszenia gojenia się tkanek. Pacjent uzyskuje też informacje na temat ćwiczeń, które powinien wykonywać samodzielnie i które będą zapobiegały powikłaniom pooperacyjnym (zrosty, zbliznowacenia) oraz poprawiały funkcjonowanie operowanego stawu.

Bibliografia
 1. Brent Brotzman S., Wilk K.E. Rehabilitacja Ortopedyczna. Tom 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, s. 660–85.
 2. Gaździk T. Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; s. 195–213, 308, 332
 3. Tylman D., Dziak A. Traumatologia narządu ruchu. Tom 1. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 4. Gromek D., Rosiński M. Program rehabilitacji pacjenta po zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej bezcementowej stawu biodrowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 7–8 (19), s. 8–15.