Rehabilitacja neurologiczna stanowi jeden z kluczowych elementów terapii w wielu schorzeniach neurologicznych, które skutkują pogorszeniem sprawności chorego oraz trudnościami w poruszaniu się czy wykonywaniu codziennych czynności. Rehabilitacja neurologiczna to również szansa na zmniejszenie przewlekłych dolegliwości bólowych, tak częstych w tej grupie chorych. W rehabilitacji neurologicznej kluczowe znaczenie ma czas jej trwania oraz regularność- dzięki prowadzeniu rehabilitacji stacjonarnej możliwe jest spełnienie obydwu tych warunków, co bezpośrednio przekłada się na efekty terapeutyczne. Jak wygląda rehabilitacja neurologiczna w naszym ośrodku i do kogo jest ona skierowana?

Kto wymaga rehabilitacji neurologicznej?

Rehabilitacja neurologiczna w naszym ośrodku skierowana jest do pacjentów cierpiących z powodu szeroko pojętych dolegliwości pochodzenia neurologicznego. Udar niedokrwienny mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn niesprawności wynikającej z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego- szacuje się, że blisko 60% pacjentów opuszczających szpital po epizodzie udarowym wymaga rehabilitacji neurologicznej. Najczęściej cechują się oni obecnością niedowładu połowiczego, zmniejszeniem samodzielności w czynnościach codziennych, ale także zaburzeniami mowy czy zaburzeniami nastroju związanymi z obniżoną sprawnością fizyczną. Rehabilitację osób po udarze realizuje interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny. W jego skład wchodzą: lekarza specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, logopeda, neuropsycholog, terapeuta zajęciowy oraz pielęgniarka. Kluczowym celem rehabilitacji poudarowej jest całkowite lub choć częściowe odzyskanie funkcji ruchowych utraconych po udarze, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności w codziennym życiu. Pobyt w naszym ośrodku może stanowić brakujące ogniwo między hospitalizacją, a powrotem do domu. Pacjent po udarze mózgu, który obawia się jeszcze pełnej samodzielności, może kontynuować rehabilitację w Willi Syrena pod czujnym okiem naszego personelu. Elementem rehabilitacji neurologicznej w naszym ośrodku jest również terapia zajęciowa i wsparcie neuropsychologiczne. Trening funkcji poznawczych, do których zaliczamy między innymi mowę, rozumienie słów, pamięć czy zdolność kojarzenia, stanowi bardzo ważny element powrotu do zdrowia u pacjentów po udarze mózgu.
Rehabilitacja neurologiczna to jednak nie tylko walka z powikłaniami udaru mózgu. Dużą grupę pacjentów stanowią również chory z uszkodzeniami pourazowymi nerwów obwodowych ( na przykład w wyniku powikłań złamań kostnych lub nieprawidłowego zrostu kostnego), chorobą Parkinsona oraz zespołami parkinsonowskimi, a także pacjenci cierpiący z powodu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa związanych z uciskiem nerwowym. W przypadku zespołów uciskowych skuteczna rehabilitacja może zmniejszyć konieczność stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych, a także być alternatywą dla pacjentów, którzy z wielu powodów nie poddają się zabiegom neurochirurgicznym.

Jak przebiega rehabilitacja neurologiczna?

W rehabilitacji neurologicznej najważniejszym celem jest usprawnianie chorych (ćwiczenia fizyczne), w którym wykorzystuje się metody tradycyjne, specjalistyczne metody kinezyterapeutyczne, metody relaksacyjne oraz coraz szerzej wprowadzane metody instrumentalne (wykorzystanie przyrządów i aparatury). W naszym ośrodku plan terapeutyczny jest dobierany indywidualnie w przypadku każdego chorego, a efekt jego stosowania i ewentualne powikłania są stale oceniane i weryfikowane przez doświadczonego lekarza oraz fizjoterapeutę. Innowacyjną metodą stosowaną z powodzeniem w naszym ośrodku jest system HUR, który oferuje sprawdzony plan treningowy obejmujący ćwiczenia dla seniorów, rehabilitację oraz elementy odnowy biologicznej. Zapewnia on skomputeryzowane rozwiązania treningowe, dostosowane do wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Wykorzystanie innowacyjnych metod oraz nowoczesnej technologii pozwala często na nowo obudzić wiarę i chęć do podjęcia rehabilitacji.

Kiedy rozpocząć rehabilitację neurologiczną?

Czas, w jakim włączana jest rehabilitacja neurologiczna ma duże znaczenie dla przebiegu wielu chorób oraz przyszłego rokowania. Wczesna rehabilitacja neurologiczna w takich schorzeniach, jak zespoły korzeniowe, urazy nerwów obwodowych czy porażenie nerwu twarzowego jest głównym filarem terapii i powinna być prowadzona w sposób ciągły przez kilka miesięcy.
Z drugiej strony, na rehabilitację nigdy nie jest za późno. Nawet po wielu latach od zadziałania czynnika chorobowego (urazu, udaru czy zapalenia), pacjent może odnieść korzyści z prawidłowo przeprowadzonej rehabilitacji. Przed rozpoczęciem rehabilitacji neurologicznej warto w takim przypadku szczegółowo omówić z fizjoterapeutą aktualny problem medyczny oraz oczekiwania, co do prowadzonej terapii. Rehabilitacja neurologiczna po wielu latach może uwolnić chorego od uporczywych dolegliwości bólowych związanych z przykurczami lub nieprawidłowym napięciem mięśniowo-powięziowym bądź też nauczyć radzić sobie z istniejącymi dolegliwościami.

Rehabilitacja neurologiczna w formie stacjonarnej

Rehabilitacja neurologiczna może być podejmowana zarówno w formie ambulatoryjnej ( kiedy pacjent dojeżdża na zabiegi i ćwiczenia z domu do placówki medycznej), jak również w formie stacjonarnej ( turnusy rehabilitacyjne). Niewątpliwą zaletą rehabilitacji stacjonarnej jest możliwość poświęcenia większej ilości czasu i energii celom rehabilitacyjnym, bez konieczności jednoczesnego myślenia o obowiązkach domowych czy zawodowych lub uciążliwych dojazdach. Kompleksowość rehabilitacji neurologicznej prowadzonej w naszym ośrodku umożliwia jednoczasowe korzystanie z wielu form fizjoterapii, w tym ćwiczeń indywidualnych, ćwiczeń grupowych, fizykoterapii czy terapii zajęciowej. Dużą zaletą takiej formy rehabilitacji jest także możliwość skorzystania z pomocy specjalistów znajdujących się w jednym miejscu ( lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, logopeda). W Willi Syrena mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, doświadczenie i miłą atmosferę, zarówno podczas zabiegów medycznych, jak i w czasie przeznaczonym na relaks. Do dyspozycji gości pozostaje bogato wyposażone zaplecze medyczne, ale również strefa spa ( w niej jacuzzi, łaźnia wodna, grota solna). Doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji neurologicznej mogą być aktywności na świeżym powietrzu, jakim sprzyja piękne otoczenie willi. Personel naszego ośrodka dokłada najwyższych starań, by pobyt w Willi Syrena był nie tylko czasem intensywnej pracy nad kondycją i sprawnością własnego ciała, ale również momentem relaksującego oddechu od codzienności i zwykłych problemów.

Bibliografia
  1. Opara J. Rehabilitacja w neurologii, Wydawnictwo AWF, Katowice 2007
  2. https://www.mp.pl/pacjent/rehabilitacja/rehabilitacja-medyczna/121683,rehabilitacja-neurologiczna data dostępu 17.03.2019r.
  3. Trochimiuk J, Kochanowski J, Stolarski J, Wójtowicz S: Efekty wczesnej rehabilitacji w okresie pobytu szpitalnego pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.Rehabil Prakt, 2009, 4:19-22
  4. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Postępowanie w udarze mózgu. Neurol Neurochir Pol. 2012;46(1, supl. 1).